Home  |  Vierstemmenboek  |  Orgelboeken  |  CD's  |  Bestellen  |  Agenda  |  Contact

Welkom bij de Vereniging tot Instandhouding Vierstemmenboek


De vereniging is als Activiteitenvereniging "De Koepel" in augustus 1999 opgericht. De eerste keer is er als vereniging een bezoek gebracht aan de uitkijktoren "de Koepel" in het Lunterse Buurtbos. Vandaar dat er is gekozen voor "De Koepel" als naam voor de nieuwe vereniging. Het oorspronkelijke doel van de vereniging was het organiseren van allerlei activiteiten zoals fietstochten, boswandelingen, strandwandelingen, maar voornamelijk zangavonden. Omdat er een overvloed aan organistatie's etc. zijn die dergelijke activiteiten organiseren heeft het bestuur besloten om zich voornamelijk te gaan richten op zangavonden, en dan in het bijzonder de zangavonden waar gezongen wordt uit het vierstemmenboek. Als gevolg van deze wijziging is ook de bestuurssamenstelling gewijzigd. Het bestuur bestaat per 1 januari 2011 uit Dhr. G. de Weerd, Mevr. J. Boeve en Mevr. E. de Weerd van Luttikhuizen. Ze worden in hun taken bijgestaan door diverse vrijwilligers.D.V. najaar 2015 opnieuw een zangavond!


Copyright © 2015 Vereniging tot in standhouding van het 4 stemmenboek, Alle rechten voorbehouden