Home  |  Vierstemmenboek  |  Orgelboeken  |  CD's  |  Bestellen  |  Agenda  |  Contact

AgendaNajaar 2015

D.V. zaterdag 21 november 2015 hoopt de Vereniging tot Instandhouding van het Vierstemmenboek weer een Psalmzangavond te houden in de Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet.


Klik hier voor adres en route gegevens.


Het is de bedoeling dat er weer een koor samengesteld word, wat dan s’middags zal repeteren. We willen u vragen of u zelf voor uw lunch wilt zorgen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Ds. Buijs hoopt opnieuw hier in voor te gaan.

Informatie voor de deelnemers:
  • wij willen 's middags om 14.30 beginnen met repeteren van de te zingen Psalmen. De deelnemers aan het Samengestelde Koor worden verzocht om 14.00 uur aanwezig te zijn. Het inzingen duurt tot 17.00 uur. Hierna is er gelegenheid tot het nuttigen van uw maaltijd. De zangavond begint om 19.30 uur. Kerk is open om 19.00 uur.
  • De deelnemers aan het samengestelde koor worden verzocht om gekleed te gaan in zwart/witte kleding, om zo als koor netjes voor de dag te komen.
  • Degene die met het samengesteld koor graag mee willen zingen worden verzocht om dan s’middags al te komen.
U wordt vriendelijk verzocht om het aantal deelnemers van uw vereniging (en/of andere liefhebbers van vierstemmig zingen) vóór 1 november 2015 op te geven bij één van de bestuursleden van de Vereniging tot Instandhouding van het Vierstemmenboek.

U kunt zich hier aanmelden om mee te zingen in het samengesteld koor.

De te zingen psalmen:
Ps 73 - 1, 6, 14
Ps 103 - 7, 8, 9
Ps 55 - 1, 2, 10
Ps 30 - 2, 3, 8
Ps 25 - 3, 9, 10
Ps 89
Ps 141 - 1, 2, 9
Ps 133
Ps 130 - 1, 2, 4
Ps 138
Ps 119 - 3, 69, 88
Ps 107

Er zijn voor u alvast wat mp3's ter beschikking gesteld om te kunnen oefenen.
Klik hier voor de oefeningen.Najaar 2014

In het najaar van 2014 heeft de Vereniging tot Instandhouding van het Vierstemmenboek voor de 10de keer een Psalmzangavond gehouden.9 maart 2013

Ook in 2013 is weer een zangavond gehouden, dit was op 9 maart. Het was de 9de keer dat de Vereniging tot Instandhouding van het Vierstemmenboek een Psalmzangavond gehouden heeft. Ook dit jaar is de avond gehouden in de Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet.10 maart 2012

10 maart 2012 jl. heeft de Vereniging tot Instandhouding van het Vierstemmenboek voor de 8e keer een Psalmzangavond gehouden in de Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet.

Hier kunt u de foto's vinden van de laatste zangavond.Wilt u graag meer weten? Dan kunt u contact opnemen met G. de Weerd.
Copyright © 2015 Vereniging tot in standhouding van het 4 stemmenboek, Alle rechten voorbehouden