Home  |  Vierstemmenboek  |  Orgelboeken  |  CD's  |  Bestellen  |  Agenda  |  Contact

Disclaimer


De op deze site verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is in eigendom van Vereniging tot Instandhouding Vierstemmenboek, tenzij anders vermeld.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, staat Vereniging tot Instandhouding Vierstemmenboek niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Hoewel Vereniging tot Instandhouding Vierstemmenboek de uiterste zorg besteedt aan controle op de juistheid van op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Vereniging tot Instandhouding Vierstemmenboek worden gewijzigd. Vereniging tot Instandhouding Vierstemmenboek kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Het is niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciŽle doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.Copyright © 2015 Vereniging tot in standhouding van het 4 stemmenboek, Alle rechten voorbehouden