Home  |  Vierstemmenboek  |  Orgelboeken  |  CD's  |  Bestellen  |  Agenda  |  Contact

Vernieuwde uitgave VierstemmenboekIn 2003 is er voor het laatst een druk verschenen van het vierstemmenboek in een oplage van 500 stuks. Op dit moment zijn er nog enkele exemplaren over. Dit betekent dat de rest in een periode van 10 jaar compleet is uitverkocht. Voor het bestuur van de Vereniging tot Instandhouding Vierstemmenboek 1753 was dit aanleiding tot het bezinnen over de vraag of er opnieuw een heruitgave moest komen van het vierstemmenboek. In het verleden zijn er door verschillende koren kopieŽn gemaakt om in de eigen behoefte te voorzien. (o.a. in een ringband). Omdat er nog zeer regelmatig vraag is naar het vierstemmenboek heeft het bestuur van de vereniging besloten om te komen tot een herdruk. Reeds bij het verschijnen van de uitgave 2003 werd er opgemerkt dat er toch best wel veel fouten en slordigheden in de tot dan toe verschenen uitgaven voorkomen, omdat het steeds ging om kopieŽn van kopieŽn. Het besluit is in 2010 genomen om het gehele vierstemmenboek te herzien naar de uitgave van 1780. Om tot zoín uitgave te komen was veel werk nodig. Zo moest het gehele boek opnieuw gedigitaliseerd worden, fouten moesten verbeterd worden etc.

De veranderingen die gemaakt zijn t.o.v. de laatste uitgave zijn terug te voeren op de oudste druk, het origineel. Het betreft dus gťťn wijzigingen die willekeurig gemaakt zouden zijn. Het aantal fouten en/of slordigheden in de druk van 2003 gaat richting de 300. Het gaat dan om zaken als verkeerde noot, verkeerde maat, weggevallen noten/rusten/kommaís/letters etc. Op verschillende paginaís stond een verkeerd opschrift boven de psalm. Ook komen er relatief veel vlekken voor in de uitgave van 2003. Al deze oneffenheden zijn zo veel mogelijk weggewerkt in de uitgave die dit jaar zal verschijnen. Het betreft een unieke uitgave.

Ook aan het uiterlijk van het vierstemmenboek is zorg besteed. Het wordt op dezelfde wijze ingebonden als de vorige drukken, de omslag zal een bruine balacron band worden met ingelegde opdruk. Bij intensief gebruik werden bij de vorige drukken de letters op de omslag bijna onzichtbaar. In deze nieuwe uitgave hopen we dit te voorkomen door de opdruk d.m.v. een blindstempel aan te laten brengen.De prijs van deze nieuwe uitgave is vastgesteld op Ä30,-. Klik hier om het vierstemmenboek te bestellen.
Copyright © 2015 Vereniging tot in standhouding van het 4 stemmenboek, Alle rechten voorbehouden